Danh sách các công ty tại Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Nông Nghiệp Việt Nam

Đội 1, Thôn Ngọ Phúc, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400936894

Công Ty TNHH Xây Dựng Kỹ Thuật Thương Mại Ninh Giang

Thôn Ngọ Phúc, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400933886

Công Ty TNHH Duy Hoàng Minh Châu

Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400933205

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Thành- Châu Minh

Chợ Ngọ-Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400922845

Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Anh Khôi

Thôn Ngọ Phúc, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400913368

Công Ty TNHH Vận Tải Minh Liên

Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400912741

Công Ty TNHH Vận Tải Đệ Nhất Nam

Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400907332

Công Ty TNHH Phát Bảo

Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400898857

Công Ty TNHH Ltc Vina

Thôn Xuân Thành, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400896112

Công Ty TNHH Vlxd Đức Nhân

Thôn Ngọ Khổng, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400894443

Công Ty Cổ Phần Phúc Tâm Anh

Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400894531

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Mạnh Thắng

Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400893182

Công Ty TNHH May Đại Lộc

Ngọ Xá - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400560585

Công ty TNHH một thành viên Hoàn Sơn

chợ Ngọ, xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400406093

Công Ty Cổ Phần Thép Việt úc

Ngọ Xá - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400397258

Trường Trung học cơ sở Châu Minh

Thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-001

Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Minh

Thôn Ngọ Xá - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400376360

Công Ty TNHH Hoàng Hà Htđ Việt Nam

Đội 7 - Thôn Ngọ Phúc - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400620668

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Công Trình Thảo Phát

Thôn Ngọ Khổng - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400625546

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Châu Minh

Ngọ Xá - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400639588