Danh sách các công ty tại Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Thành- Châu Minh

Chợ Ngọ-Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400922845

Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Anh Khôi

Thôn Ngọ Phúc, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400913368

Công Ty TNHH Vận Tải Minh Liên

Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400912741

Công Ty TNHH Vận Tải Đệ Nhất Nam

Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400907332

Công Ty TNHH Phát Bảo

Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400898857

Công Ty TNHH Ltc Vina

Thôn Xuân Thành, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400896112

Công Ty TNHH Vlxd Đức Nhân

Thôn Ngọ Khổng, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400894443

Công Ty Cổ Phần Phúc Tâm Anh

Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400894531

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Mạnh Thắng

Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400893182

Công Ty TNHH May Đại Lộc

Ngọ Xá - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400560585

Công ty TNHH một thành viên Hoàn Sơn

chợ Ngọ, xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400406093

Công Ty Cổ Phần Thép Việt úc

Ngọ Xá - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400397258

Trường Trung học cơ sở Châu Minh

Thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-001

Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Minh

Thôn Ngọ Xá - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400376360

Công Ty TNHH Hoàng Hà Htđ Việt Nam

Đội 7 - Thôn Ngọ Phúc - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400620668

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Công Trình Thảo Phát

Thôn Ngọ Khổng - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400625546

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Châu Minh

Ngọ Xá - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400639588

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Đức Bền

Thôn Ngọ Khổng - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400640350

Công Ty TNHH Một Thành Viên Triệu Tính

Ngọ Xá - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400642132

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng - Sản Xuất Và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Anh í

Thôn Ngọ Khổng - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400649360