Danh sách các công ty tại Xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Tân Tiến Đạt

Xóm Ao Cửa, thôn Hoàng Liên, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400938524

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Lắp Minh Dương

Thôn Hoàng Liên, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400925229

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xnk Phú An

Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400916898

Công Ty TNHH Construct Phú An

Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400916880

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Thành Nga

Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400899829

Công Ty TNHH An Bình-Hl 7788

Tại nhà ông Nguyễn Tiến Lợi, thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400898800

Công Ty TNHH Tm & Sx Hùng Hương 78

Thôn An Cập, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400898769

Công Ty TNHH Cây Xanh Bắc Giang

Thôn Hoàng Liên, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400896627

Văn Phòng Đại Diện - Công Ty TNHH Đức Lộc Tài

Thôn Bảo An - Xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2300490172-001

Công Ty TNHH Thuận Lý

Thôn Bảo An - Xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2300411572

Công ty TNHH đầu tư và phát triển Hoàng Kim

thôn Hoàng Liên. xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400406015

Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí & Thương Mại Hoàng Phương

Xóm Gia Tư, thôn Bảo An - Xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400590967

Trường Tiểu học Hoàng An

Thôn Bảo An, xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-036

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Hiệp

Thôn Hoàng Liên - Xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400455132

Công ty Cổ phần đầu tư Hoàng An

thôn Gia Tư, xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400392179

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Cao Bắc

Bảo An - Xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400384650

Trường Mầm non Hoàng An

Thôn An cập, xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-068

Hợp tác xã dịch vụ điện năng Hoàng An

Thôn Bảo An, xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400487078

Công ty TNHH một thành viên cây xanh, sinh vật cảnh Hoàng An

thôn Gia Tư, xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400487198

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Thành Tâm

Xóm Thanh Hương - Xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400640294