Danh sách các công ty tại Xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Công Ty TNHH Zebra Design

Xóm Trại Dạ, Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400950289

Công Ty Cổ Phần May Thời Trang Hà An

Thôn Hoàng Liên, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400946437

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Tân Tiến Đạt

Xóm Ao Cửa, thôn Hoàng Liên, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400938524

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Lắp Minh Dương

Thôn Hoàng Liên, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400925229

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xnk Phú An

Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400916898

Công Ty TNHH Construct Phú An

Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400916880

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Thành Nga

Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400899829

Công Ty TNHH An Bình-Hl 7788

Tại nhà ông Nguyễn Tiến Lợi, thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400898800

Công Ty TNHH Tm & Sx Hùng Hương 78

Thôn An Cập, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400898769

Công Ty TNHH Cây Xanh Bắc Giang

Thôn Hoàng Liên, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400896627

Văn Phòng Đại Diện - Công Ty TNHH Đức Lộc Tài

Thôn Bảo An - Xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2300490172-001

Công Ty TNHH Thuận Lý

Thôn Bảo An - Xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2300411572

Công ty TNHH đầu tư và phát triển Hoàng Kim

thôn Hoàng Liên. xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400406015

Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí & Thương Mại Hoàng Phương

Xóm Gia Tư, thôn Bảo An - Xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400590967

Trường Tiểu học Hoàng An

Thôn Bảo An, xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-036

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Hiệp

Thôn Hoàng Liên - Xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400455132

Công ty Cổ phần đầu tư Hoàng An

thôn Gia Tư, xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400392179

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Cao Bắc

Bảo An - Xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400384650

Trường Mầm non Hoàng An

Thôn An cập, xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-068

Hợp tác xã dịch vụ điện năng Hoàng An

Thôn Bảo An, xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400487078