Danh sách các công ty tại Xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Công Ty TNHH Sản Phẩm Bảo Hộ Lao Động Hengrui

Thôn Hoàng Liên, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400990901

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao A&b

Thôn An Cập, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400977996

Công Ty TNHH Bắc Kim Hoàn

Thôn Hoàng Liên, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400975815

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư Phát Triển Hoàng An

Thôn Hoàng Liên, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400961354

Công Ty TNHH Bắc An Dương

Thôn Ai Cập, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400960784

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Phát An Sinh

Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400957407

Công Ty TNHH Zebra Design

Xóm Trại Dạ, Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400950289

Công Ty Cổ Phần May Thời Trang Hà An

Thôn Hoàng Liên, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400946437

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Tân Tiến Đạt

Xóm Ao Cửa, thôn Hoàng Liên, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400938524

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Lắp Minh Dương

Thôn Hoàng Liên, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400925229

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xnk Phú An

Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400916898

Công Ty TNHH Construct Phú An

Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400916880

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Thành Nga

Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400899829

Công Ty TNHH An Bình-Hl 7788

Tại nhà ông Nguyễn Tiến Lợi, thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400898800

Công Ty TNHH Tm & Sx Hùng Hương 78

Thôn An Cập, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400898769

Công Ty TNHH Cây Xanh Bắc Giang

Thôn Hoàng Liên, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400896627

Văn Phòng Đại Diện - Công Ty TNHH Đức Lộc Tài

Thôn Bảo An - Xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2300490172-001

Công Ty TNHH Thuận Lý

Thôn Bảo An - Xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2300411572

Công ty TNHH đầu tư và phát triển Hoàng Kim

thôn Hoàng Liên. xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400406015

Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí & Thương Mại Hoàng Phương

Xóm Gia Tư, thôn Bảo An - Xã Hoàng An - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400590967