Danh sách các công ty tại Xã Ngọc Sơn - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Công Ty TNHH MTV Tạ Lực

Ngọc Thành 2, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400949621

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo Hùng Hưng

thôn Ngọc Thành 2, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400946878

Công Ty TNHH Đầu Tư Tm&dv Tb

Thôn Ngọc Thành 1, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400945200

Công Ty TNHH An Tâm Phát Bắc Giang

Thôn Bình Dương, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400940347

Công Ty TNHH Sx Và Tm Thái Dương Hưng

Thôn Đức Nghiêm, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400939221

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Đăng Khoa Bắc Giang

Thôn Ngọc Thành 1, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400934953

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Khang

Thôn Đức Nghiêm, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400933043

Công Ty TNHH Thực Phẩm Chế Biến T.a.p

Thôn Đức Nghiêm, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400932988

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Hướng Dương

Thôn Đức Nghiêm, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400928332

Công Ty TNHH Hoàng Tuấn Technology

Đội 3 - thôn Bình Dương, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400921707

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hường Hiệp

Thôn Tân Thành, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400921591

Công Ty TNHH Thực Phẩm Hà Hiệp

Thôn Sơn Giao, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400895447

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bình Dương Bg

Đội 3 thôn Bình Dương, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400895743

Công Ty TNHH Tmvt Tân Bình Dương

Thôn Bình Dương, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400893859

Công Ty TNHH Tiến Thực

Bình Dương - Xã Ngọc Sơn - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400563716

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Thiết

Thôn Đức Nghiêm - Xã Ngọc Sơn - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400584360

Công Ty TNHH Thương Mại Thái Bình Bắc Giang

Đức Nghiêm - Xã Ngọc Sơn - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400590935

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Sản Xuất Thanh Hà

Thôn Đức Nghiêm - Xã Ngọc Sơn - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 0101952929-002

Công Ty CP Hb

thôn Đức Nghiêm - Xã Ngọc Sơn - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400396342

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoài Tuyến

Thôn Ngọc Thành 2 - Xã Ngọc Sơn - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400622400