Danh sách các công ty tại Chưa rõ - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Công Ty CP Công Nghệ Xanh Bắc Giang

Thôn Hữu Định - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400554126-001

Công Ty TNHH Kinh Doanh Vàng Sdm

Thôn Mai Hạ - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400557906

Công Ty TNHH Thanh Quyến

Tân Dân - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400557864

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Sản Xuất Giang Trường

Thôn Khánh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400566234

Công ty TNHH một thành viên dịch vụ bảo vệ an ninh 365

Trung Sơn, Thái Sơn - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400427255

Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí xây dựng và thương mại Trường Sơn

Tân Sơn, Hùng Sơn - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400428611

Công ty TNHH một thành viên xây dựng và chế biến lâm sản Lý Hiền

đông Trước, Mai đình - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400429534

Công ty TNHH một thành viên Việt Pan Pacific World

Danh Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400577652

Công ty TNHH Đại Thái Dương

Nga Trại, Hương Lâm - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400411008

Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại kim khí Trường Hải

Mai Hạ, Mai Đình - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400404459

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng DIMECO

Vân Xuyên, Hoàng Vân - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400449481

Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Đông Đô

Dinh Hương, Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400449499

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Nghĩa Đường

ngã ba, Ngọc Thành, Ngọc Sơn - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400400380

Công ty TNHH một thành viên Kiên Cường

Việt Hùng, Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400398910

Trường Tiểu học Danh Thắng

Thôn Trung Phú, Danh Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-042

Trường Tiểu học Hương Lâm số 2

Hương Câu, Hương Lâm - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-041

Trường Tiểu học Lương Phong số 2

Sơn Quả, Lương Phong - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-034

Trường Tiểu học Hòa Sơn

Thôn An Khánh, Hòa Sơn - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-033

Trường Tiểu học Mai đình số 1

Giáp Ngữ, Mai đình - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-032

Trường Tiểu học và THCS Mai đình

Mai Hạ, Mai đình - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-030