Danh sách các công ty tại Xã Hoàng Lương - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuyển Ước

Thôn Thanh Lâm, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400898335

Trường Trung học cơ sở Hoàng Lương

Thôn Đồng Hoàng, xã Hoàng Lương - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-052

Trường Tiểu học Hoàng Lương

Thôn Đồng Hoàng, xã Hoàng Lưong - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-053

Trường Mầm non Hoàng Lương

Thôn Đồng Hoàng, xã Hoàng Lương - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-080

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thùy Tuyết

Thôn Thanh Lương - Xã Hoàng Lương - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400646641

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Và Tư Vấn Dcd

Thôn Thanh Lâm - Xã Hoàng Lương - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400738349

Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Lý Hùng

Thôn Thanh Lương, xã Hoàng Lương - Xã Hoàng Lương - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400740154

Công Ty TNHH Xd&Tm Tuấn Anh

Thôn Định Ninh - Xã Hoàng Lương - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400771593

Công Ty TNHH Vận Tải Và Xây Dựng Hợp Thành Phát

Thôn an Ninh - Xã Hoàng Lương - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400787434