Danh sách các công ty tại Xã Hoà Sơn - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Công Ty TNHH Song Ngọc Abr

Thôn Trung Hòa, Xã Hòa Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400949893

Công Ty TNHH Mây Tre Đan Thương Huyền

Thôn Thủ Cốc, Xã Hòa Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400945578

Công Ty TNHH Tm & Dv Thg

Thôn Hương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400919320

Trường Trung học cơ sở Hòa Sơn

Thôn An Khánh, xã Hòa Sơn - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-006

Công ty TNHH một thành viên Bảo Yên

thôn Sở, xã Hòa Sơn - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400388736

Trường mầm non Hoà Sơn

Thôn Mới, xã Hoà Sơn - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-083

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tân Hoàng Minh

Thôn Chùa - Xã Hòa Sơn - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400489318

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoa�Ng TroÊNg Tha�I

Thôn Mơ�i - Xã Hòa Sơn - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400499186

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Kết Cấu Công Trình Việt Nhật

Thôn Yêm - Xã Hòa Sơn - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400641192

UBND Xã Hoà Sơn

Trung Tâm Xã Hoà Sơn - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400209916