Danh sách các công ty tại Xã Hợp Thịnh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Công Ty TNHH May Mặc Hằng Thịnh

Thôn Gò Pháo, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400936904

Công Ty TNHH Dcc Vina

Thôn Đồng Đạo, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400934914

Công Ty TNHH Thadaco Vina

Cầu Vát, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400932610

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Tmdv Hợp Thịnh

Thôn Ninh Tào, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400930684

Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Baby Milk

Xóm Thanh Bình, Thôn Trung Tân, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400921873

Công Ty TNHH Bl Tech Viet Nam

Một phần lô CN7, Cụm CN Hợp Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400918158

Công Ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Bắc Giang

Xóm Thanh Bình, Thôn Trung Tâm, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400911723

Công Ty TNHH Minh Chí Đức

Km 0, đường 296, thôn Đa Hội, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400911152

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Th Vina

Thôn Gò Pháo, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400904187

Công Ty TNHH Ndh Tech Vina

Thôn Trung Tâm, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400903426

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Công Nghệ Anh Tú

Thôn Ninh Tào, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400897772

Công Ty TNHH Sunjin Hanoi

Một phần lô CN7, Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400896923

Công Ty TNHH Hanoi Sungho Electronics

Một phần lô CN7, Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400896930

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quỳ Bạc Và Thương Mại Lê Minh

thôn Hương Ninh - Xã Hợp Thịnh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400571717

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Minh Tm

Đa Hội - Xã Hợp Thịnh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400586417

Trường Tiểu học Hợp Thịnh số 1

thôn Gò Pháo, xã Hợp Thịnh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-040

Trường Trung học cơ sở Hợp Thịnh

thôn Gò Pháo, xã Hợp Thịnh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-005

Công Ty CP Hoà Sơn

thôn Gò Pháo - Xã Hợp Thịnh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400389874

Công ty Cổ phần Hùng Khánh

Bến Vát, xã Hợp Thịnh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400389514

Công Ty Cổ Phần Ngọc Việt

khu Cầu Vát - Xã Hợp Thịnh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400389144