Danh sách các công ty tại Xã Xuân Cẩm - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Bảo An Thiên Phú

Thôn Cẩm Trung, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400937418

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Lắp Đặt Điện Hà Bắc

Thôn Xuân Biều, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400931021

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Môi Trường Vinh Hoa

Thôn Xuân Biều, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400921016

Công Ty Cổ Phần Khai Thác Vận Tải Vlxd Toàn Phát

Thôn Xuân Biều, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400915703

Công Ty TNHH Phát Triển Chu Nguyễn

Thôn Cẩm Trung, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400896835

Công Ty TNHH Một Thành Viên Huy Tình

Cẩm Xuyên - Xã Xuân Cẩm - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400586350

Trường Tiểu học Xuân Cẩm

Thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-038

Trường Mầm non Xuân Cẩm

Thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-078

Công ty TNHH một thành viên đức Phúc

xóm Chùa, Xuân Biểu, xã Xuân Cẩm - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400482168

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sơn Hảo

Phố Bầu - Xã Xuân Cẩm - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400163965

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Tâm Đạt

Thôn Cẩm Trung - Xã Xuân Cẩm - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400654434

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Hùng Hà

Thôn Xuân Biều - Xã Xuân Cẩm - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400671775

Công Ty Cổ Phần Hợp Thịnh Phát

Thôn Xuân Biều - Xã Xuân Cẩm - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400518086

UBND Xã Xuân Cẩm

Trụ Sở UBND Xã Xuân Cẩm - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400209930

Doanh Nghiệp TN Anh Dinh

Cẩm Hoàng - Xã Xuân Cẩm - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400550876

Trường mầm non Xuân Cẩm số 2

Cẩm Xuyên - Xuân Cẩm - Xã Xuân Cẩm - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400773223