Danh sách các công ty tại Xã Mai Đình - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Công Ty TNHH Sokan New Materials (Việt Nam)

Lô CN-10, Khu CN Hòa Phú, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400950521

Công Ty TNHH Trend Power Technology (Việt Nam)

Lô CN-08, KCN Hòa Phú, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400949501

Công Ty TNHH Hojeong Vina

Một phần Lô CN-03, KCN Hòa Phú, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400947455

Công Ty TNHH Xnk May Mặc Phương Bắc

Thôn Châu Lỗ, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400946162

Công Ty TNHH Tae Hyuong Vina

Một phần lô CN-10 (Thuê của công ty TNHH Vina Dae-A), KCN Hòa Phú, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400941076

Công Ty TNHH Nex Vina

Một phần Lô CN-5, KCN Hòa Phú, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400940474

Công Ty TNHH Cham Green Vina

Một phần lô CN-10 (Thuê của công ty TNHH Vina Dae-A), KCN Hòa Phú, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400940019

Công Ty TNHH Taechang Tech Vina

Một phần lô CN-10 (Thuê của công ty TNHH Vina Dae-A), KCN Hòa Phú, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400940058

Công Ty TNHH Gia Khánh Bắc Giang

Thôn Châu Lỗ, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400938806

Công Ty TNHH Thương Mại, Dịch Vụ Hào Sang

Thôn San, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400936975

Công Ty TNHH Bắc Giang Logistics Park 2 (Việt Nam)

Lô CN-12 & CN-13, KCN Hòa Phú, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400936566

Công Ty TNHH Bắc Giang Logistics Park 1 (Việt Nam)

Lô CN-11 & CN-14, KCN Hòa Phú, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400936573

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Hlt

Thôn Mai Thượng, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400936407

DNTN Việt Anh Mai Đình

Thôn Đông Trước, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400935266

Công Ty TNHH Hp295 Media Event

Mai Thượng, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400931261

Công Ty TNHH Hoàng Anh Huấn

Thôn Châu Lỗ, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400918454

Công Ty TNHH Vina Dae-a

Lô CN-10, khu Công nghiệp Hòa Phú, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400913061

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Thời Trang T&t

Thôn Đông Trước, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400911554

Công Ty TNHH Toyoplas Manufacturing (bắc Giang)

Lô CN-04, Khu công nghiệp Hòa Phú, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400908618

Công Ty TNHH Bình Minh Xanh Vina

Thôn Vọng Giang, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400905342