Danh sách các công ty tại Thị Trấn Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang - Trang 10

Công Ty TNHH Hợp Tác Giáo Dục Hoa Hướng Dương

khu 4 đường Trường Chinh - Thị trấn Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400783817

Công Ty TNHH Seuovn Việt Nam

số 40 đường Trường Chinh - Thị trấn Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400784874

Văn Phòng Đại Diện Bắc Giang Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Bắc Trung Nam

Số 34 đường Trường Chinh, khu 3 - Thị trấn Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 0107024959-002

Công Ty TNHH Mtv Hiệp Hòa Không Gian Xanh

Khu 5 - Thị trấn Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400789311

Công Ty TNHH Sản Xuất Tm &Dv Nam Hương

Tổ dân phố số 4 đường 19/5, khu 5 - Thị trấn Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400789495

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Và Thương Mại Hkv

số nhà 70, đường Trường Chinh - Thị trấn Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400790187

Trạm chăn nuôi và thú y huyện Hiệp Hòa

43 đường Thanh Niên, Khu 2 - Thị trấn Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400791938

Công Ty TNHH Tm Và Dv Việt Hàn

Số 93B, khu 2 - Thị trấn Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400792378

Hợp tác xã Hoàng Ngân

Số 35 Trường Chinh, Khu 3 - Thị trấn Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400792628