Danh sách các công ty tại Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh - Trang 11

Cty TNHH Nước Uống Tinh Khiết Hiền Cô Minh

M-28 Đường Số 3A C/X Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301476547

Cửa Hàng Giới Thiệu Sản Phẩm Lãnh Binh Thăng

53 Đường Số 2 C/X Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0300583659-018

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Nhân Thiện

M-19 Đường Số 5 C/X Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301473458

DNTN Thương Mại Việt Phát

27 Đường Số 7-C/X Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301052890

Trung Tâm Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Và Dịch Vụ Du Lịch

1/5 C/X Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301127673-006