Danh sách các công ty tại Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

DNTN Chính Hoàng

175/2 Dương Tử Giang Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305711431

Cty TNHH Quốc Tế Việt Thy

71 Tân Khai Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305617478

Cty TNHH Thương Mại Cơ Khí Viễn Thông Liên Phát

682 Nguyễn Chí Thanh Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302424284

Cty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghệ Kiên Thuận

167 Tạ Uyên Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304730600

Cty TNHH Một Thành Viên Khải Sâm

175/12 Dương Tử Giang Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305446102

Cty TNHH Thương Mại Kiệt Tín

800 Nguyễn Chí Thanh Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305394782

Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thiên Hiệp Hưng

104 Tạ Uyên Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305361089

Trung Tâm ẩm Thực Sỏi Hồng Thuận Kiều

99-109 Thuận Kiều Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303018380-001

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vinh Thành Đạt

183-185 Dương Tử Giang Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305313818

Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Dịch Vụ Tự Lập

39 Trần Quý Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305239219

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hiếu Thuận Hòa

220 Nguyễn Thị Nhỏ Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305217984

Cơ Sở Ngoại Ngữ Tin Học Khải Nguyên

115 Phó Cơ Điều Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305085223

Cty TNHH Thương Mại Thái Đạt ý

126 Tân Khai Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304697424

Trần Sú Há

97A Trần Quí Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301081186-001

VPĐD Ares Technologyco., Ltd

9/9 Lê Đại Hành Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304621665

Cty TNHH Gia Toàn

222 Nguyễn Thị Nhỏ Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304568771

Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Thiếu Phương

170/45 Hà Tôn Quyền Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304414147

Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đằng Việt

188 Dương Tử Giang Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304207398

DNTN ẩm Thực Và Giải Trí Cối Xay Gió

99-109 Thuận Kiều Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302070356

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trấn Long

910 Nguyễn Chí Thanh Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304132706