Danh sách các công ty tại Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tây Cửu Long

33 Đường 3A Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306324322

Cty Cổ Phần Thiêm Thành

77 Đường số 9 CX Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306178230

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Minh Vinh Cường

174/21 Thái Phiên Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306140156

Cty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Công Nghệ ánh Sáng

58 C/x Bình Thới Đường Số 5 Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306028073

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Sao Đại Dương

236/5 Thái Phiên Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306017145

Cty TNHH Cao Su Long Khang

30 Đường Số 8 C/X Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305934477

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đồng Hiệp Phát

38 Đường Số 3 C/X Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305890212

Cty Cổ Phần Vi Na Nha Trang Thiên Bảo

51 Đường Số 3A Cư Xá Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305889087

Cty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ Sao Nam

18 Đường Số 3A Cư Xá Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305880581

Cty TNHH Kim Trường Lạc

53 C/X.Bình Thới Đường Số 9 Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305859318

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Sông Hương

33 Đường Số 3A C/X.Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305854422

Cty TNHH Một Thành Viên Thế Giới Hoa

285 Lãnh Binh Thăng Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305830911

Cty TNHH Thiết Bị Y Tế Dương Minh

5 Đường Số 4 C/X Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305799919

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xương Thịnh

174/65/30 Thái Phiên Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305778203

Cty Cổ Phần Vận Tải-Xuất Nhập Khẩu Vận Thành

17K/11 Dương Đình Nghệ Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308486505

Cty TNHH Bất Động Sản Khang Thịnh

11A Dương Đình Nhạn Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305620833

DNTN Trang Tiên

46 Đường Số 9 C/X Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302970526

Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Nguyễn Phước Tài

46 Đường Số 2 C/X Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303234021

Cty TNHH Cơ Điện Bảo Khang

M-55 C/X Bình Thới Đường Số 5 Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303626205

Cty TNHH Hưng Bình

236/6 Thái Phiên Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304191959