Danh sách các công ty tại Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Scan Mee

45/2B Đường 100, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318195625

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Gia Gia Khang

351/20B Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318190063

Công Ty TNHH Công Nghệ Haoxun

Số 110/26 - 110/28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318187039

Công Ty TNHH Lâm Phát Fruit

151 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318184246

Công Ty TNHH Một Thành Viên Định Tân 2

Số 14 Đường Số 2, Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318181975

Công Ty TNHH Một Thành Viên Định Tân 1

Số 14 Đường Số 2, Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318181781

Công Ty TNHH MTV Sx Tm Thiết Bị Công Cụ Đông Nam Á

140/20 Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318175178

Công Ty TNHH Xnk Tm Dv Vạn Lợi

152/36/41B Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318177062

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Hoàng Thịnh Phát

102/9/41 Đường 100, Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318173974

Công Ty TNHH Thương Mại Raven Garment Accessories

26/3B Xóm Đất, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318174791

Công Ty TNHH Niên Hồng Ân

Lầu 2, 905 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318173572

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Phúc Nguyên Gia

174/53/12 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318174819

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Lữ Gia

6/15A1 Đường số 3, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318172480

Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Vi Sinh Vật Joseph Nguyen

433/6 Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318168251

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Tổng Hợp Bình Minh

86 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318168332

Công Ty TNHH Dạy Học Minh Trí

129C Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318162637

Công Ty TNHH Học Viện Ngoại Ngữ Vivi

11 – 13 đường số 5 Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318160100

Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Mạnh Thông

416/6/17F Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318162524

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phát Bình An

32/19/26 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318162179

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Shunsheng

Số 160/18 đường Đội Cung, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318159641