Danh sách các công ty tại Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tú Châu

265/29 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306274199

Cty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Ngọc Diễm

106D/46 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306096404

Cty TNHH Thương Mại Thiên Phú Lợi

161B/19 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306072604

Cty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Điện Thanh Phong

161E/18C Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306053915

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Huy Văn

106I/31 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305843773

Cty TNHH Trang Trí Nội Ngoại Thất Lê Hoàng Long

205 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305639697

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Vĩnh Thy

161D/80 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305539371

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Phan

106C/90 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303104625

Công ty TNHH Thương Mại Thăng Hoa

247/1 Lạc long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304644951

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Vy

229 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305442475

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Quang Phụng

113B Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305437115

Cty TNHH ái San

152/36/12 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303852998

Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và Lắp Ráp Thiết Bị Lọc Và Xử Lý Nước Việt Phát

161C/73 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305367884

Cty TNHH MTV Thương Mại Lá Xanh

34 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305310454

Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ân Thy

273/12 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309143860

Cty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Tín Phúc

161B/19 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309180598

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vinh Hiền

161D/106/8B Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305242476

Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại Việt Phong

15/102B/2 Hòa Bình Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305210731

Cty TNHH MTV Thương Mại Nhật Thiên Tài

247/73 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309222713

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Danh Nhân

247/68/4 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305050213