Danh sách các công ty tại Phường 12 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hiệp Việt Nam

135 Tuệ Tĩnh, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318130917

Công Ty TNHH Y Khoa Ngọc Hải

Số 1114 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318123490

Công Ty TNHH Tm & Dv Mỹ Tín

262 Lò Siêu, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318120820

Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Hữu Trần

1352/15 đường 3/2, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318116983

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thuận Kim

194 Tuệ Tĩnh, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318104924

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Nguyên Phát

243 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318034716

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Hàng Hải Mlk

1092A Đường 3-2, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317951276

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giấy Ảnh Kohasa

Số 62 Đường Thái Phiên, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317936214

Công Ty TNHH Dp Hào Kiệt Pharma

Số 144, đường Công Chúa Ngọc Hân, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317935235

Công Ty TNHH Khải Dương Đường

254 Lò Siêu, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317921063

Công Ty TNHH Thời Trang Hemo

67 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317899192

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Viễn Thông Quốc Tế

1172G Đường 3/2, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317896297

Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Khải Việt

204 Lò Siêu, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317747048

Công Ty TNHH Davinci Tec

190 Tuệ Tĩnh, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317660502

Công Ty TNHH Tm Dv November

107 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317649555

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Chuyển Vân Long Thủy

158 Đường Lò Siêu, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317639613

Công Ty TNHH Dịch Vụ Học Đường Ssc

30A Huyện Toại, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317594497

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hera

1040 Đường 3/2, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317525359

Công Ty TNHH MTV 2N Apple

1036 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317459794

Công Ty TNHH Lâm Bích Kim

73 Công Chúa Ngọc Hân, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317457324