Danh sách các công ty tại Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đức Thành Vinh

1101 Đường 3/2 Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0307420276

Cty TNHH Sánh Sánh

492/48 Tân Phước Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305892717

Cty TNHH Một Thành Viên Hoàng Gia Nghĩa

140-142 Trần Quý Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305863995

Chi Nhánh Vũ Ngọc Anh Văn Phòng Luật Sư Bình Nguyên

1097 Đường 3/2 Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 1800519621-001

Cty TNHH Chăn Nuôi Việt Mỹ

231 Tạ Uyên Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304204654

Cty TNHH Thương Mại Nghi Bằng

1099A Đường 3/2 Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305548055

Cty TNHH Một Thành Viên Đồng Hồ Đăng Khoa

993 Đường 3/2 Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305528570

Cty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Và Phần Mềm Mỹ Trung Việt

218 Hà Tôn Quyền Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305506640

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hải Nguyên

136/7 Tạ Uyên Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305437482

Cty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Vận Tải Ngọc Danh

1163 Đường 3/2 Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308945928

Cty TNHH Một Thành Viên Hồng Huy

256 Trần Quý Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305061007

Cty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Chuyển Giao Công Nghệ Hoàng Kim

1099 Đường 3/2 Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305033271

Kao Siêu Lực

1175 Đường 3 Tháng 2 Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302259104-003

Cty CP Nhân Hoà Thiện

180 Trần Quý Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309349942

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Hoa Phát

237/52 Hà Tôn Quyền Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304995540

Cty TNHH MTV Dịch Vụ Du lịch Thế Hệ Mới

1183A Đường 3/2 Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304947699

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thần Phong

231 Tạ Uyên Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304936351

Cty TNHH Thương Mại Chánh Thái

185/139 Phó Cơ Điều Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304602380

Cty TNHH Công Thành Vi Na In Do Mi

216 Phó Cơ Điều Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304401116

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tâm Minh

168/18A Trần Quý Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304340248