Danh sách các công ty tại Phường 8 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Sx Tm Thiết Bị Công Cụ Đông Nam Á

140/20 Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318175178

Công Ty TNHH Thương Mại Raven Garment Accessories

26/3B Xóm Đất, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318174791

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Phúc Nguyên Gia

174/53/12 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318174819

Công Ty TNHH Học Viện Ngoại Ngữ Vivi

11 – 13 đường số 5 Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318160100

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Lạnh Vin Sơn 63

139B Đội Cung, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318155118

Công Ty TNHH Vải Ngọc Thủy

Số 1, Đường số 7A, Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318150053

Công Ty TNHH MTV Tm Thành Công

26/6 Xóm Đất, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318147910

Công Ty TNHH Tích Thế

147 Đội Cung, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318140055

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại An Phát Đạt

68/14 Xóm Đất, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318124624

Công Ty TNHH Giải Trí Thương Mại Thiên Phát

Số 7 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318117440

Công Ty TNHH Dược Phẩm Huỳnh Gia

33 Đường 3A, Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318105981

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Long Thành Đạt

309 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318100775

Công Ty Cổ Phần Lck Charge Solutions

1196 Đường 3 Tháng 2, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318099368

Công Ty TNHH Thiên Hồng Ân Vn

49 Đường số 9, Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318076804

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thông Tin Techhome

174/41/16 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318076297

Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Song Nhạc

280B Đường Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318071669

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khang Hải

53 Xóm Đất, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318064541

Công Ty TNHH Sx - Tm Song Đông

120/32 Đường Xóm Đất, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318056445

Công Ty TNHH Sx Tm Công Nghiệp Trí Toàn Tâm

Duracons Building 46 Đường Số 7, Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318030969

Công Ty TNHH Miracle Baby Việt Nam

38 Đường Số 5, Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318023263