Danh sách các công ty tại Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Hùng Tiến Thành

341/54D Lạc Long Quân Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306452370

Cty TNHH Thiết Bị Điện Thoại Thái Bình Dương

341/71C Lạc Long Quân Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306233058

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Như

5G Lạc Long Quân Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306178054

Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tuấn An

216 Lô B C/c Lạc Long Quân Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306140290

Cty Luật TNHH Hòa Thái

503 Lạc Long Quân Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306105458

Cty TNHH MTV Hòa Thái

445/20B Lạc Long Quân Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306083973

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Khải Thịnh

341/ Lạc Long Quân Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306018854

Cty TNHH Một Thành Viên Mạch Liên

021 Lô B C/C Lạc Long Quân Nguyễn Văn Phú Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305929004

Cty TNHH Truyền Thông á Đông

592/26 Lạc Long Quân Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305903729

Cty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thành Phú

532 Lạc Long Quân Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305896567

Cty TNHH Một Thành Viên Minh Cảnh

416/19/46 Lạc Long Quân Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0307884366

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đạt Liên

341/24 Lạc Long Quân Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305833990

Cty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế Đại Đồng

341/154D Bis Lạc Long Quân Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308041707

Cty TNHH Một Thành Viên Nguyên Lê

341/26 Lạc Long Quân Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305764112

Cty TNHH Một Thành Viên Hà Cẩm

341/24 Lạc Long Quân Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305763479

Cty TNHH Bá Sơn

13.03 Lô A2 Chung Cư 312 Lạc Long Quân Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305737694

Cty TNHH Đông Thi

044 Lô A C/C.Lạc Long Quân Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305724215

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Triệu Anh Thư

64/31H Hòa Bình Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305670658

Cty TNHH Thương Mại Kim Long Thành

14PB Lạc long Quân Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304818206

Cty TNHH Tươi Xanh

312 Lô B Lạc Long Quân Phường 05 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308779815