Danh sách các công ty tại Phường 2 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH In Ấn Mi Hồng Phúc

259/33 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317537121

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cao Đằng

327/21 Hà Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317504704

Công Ty Cổ Phần Medic An Khang Đak Mil

1442/5 Ba Tháng Hai, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317503563

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Lã Thị

1442/3 Ba Tháng Hai, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317503394

Công Ty TNHH Xây Dựng - Địa Ốc Thành Thật

Số 277A Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317502834

Công Ty TNHH Cô Út Cà Mau

1340F Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317475789

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tek

347/50 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317418780

Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Toàn Cầu

1442/5 Đường 3 Tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317336746

Công Ty TNHH Qchinese

347/53 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317336707

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Á Minh

72A đường Phú Thọ, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317318377

Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uồng Tk

329F Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317309728

Công Ty TNHH An Thịnh At

1354C Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317283822

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Ptn

29 Đường 277 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317281092

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ H409

327/7 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317270830

Công Ty TNHH Sx Tm Xnk Tân Hiệp Phước

303 - 305 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317242907

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thực Phẩm Thành Phát

72 Phú Thọ, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317230683

Công Ty TNHH Nhà Hàng Hải Sản Yolo

272A Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317198662

Công Ty TNHH Kiên Hưng Đại Thành

259/29 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317189354

Công Ty TNHH Một Thành Viên All Points Technical

1308 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317185582

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thực Phẩm Hùng Thịnh

72 Phú Thọ, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317183698