Danh sách các công ty tại Phường 2 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Lâm Hưng Phong 369

369 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318036311

Công Ty TNHH Huỳnh Bình Nguyên

64B Thái Phiên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317995202

Công Ty Cổ Phần Tm Xnk Vạn Xuân

107 Thái Phiên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317956475

Công Ty TNHH Aya Tattoo Studio

343/33 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317914203

Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Khí Nam Vinh

143 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317889941

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ - Thái Bình Dương

102 Thái Phiên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317881780

Công Ty TNHH Sx Tm Dv Thịnh Thịnh Phát

54D Đường Phú Thọ, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317751598

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hồng Hiên

323/38/14 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317687688

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hải Trung Kim

323/45 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317687141

Công Ty TNHH Chubby Mew Tc Group

373/6 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317675185

Công Ty TNHH Bao Bì Tâm An

26 đường 329 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317659313

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Bao Bì Phát Bảo

2-2A đường 329 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317650825

Công Ty TNHH Bất Động Sản Triều Dương

17/17, Đường 277 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317641676

Công Ty TNHH Lê Gia.vn

1442/40 đường Ba Tháng Hai, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317641411

Công Ty TNHH Zspace

Số 322/21/5 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317662588

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Nhà Hàng Đại Dương

260-262 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317613929

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Châu Thành Ngọc

323/22/1 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317606336

Công Ty TNHH Đầu Tư Thái Hùng

1352/15 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317603279

Công Ty TNHH Koijima Việt Nam

1396 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317598741

Công Ty TNHH In Ấn Mi Hồng Phúc

259/33 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317537121