Danh sách các công ty tại Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Nước ép Trái Cây To Ma To

322/21 Minh Phụng Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306337360

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Trường Thành Ngân Thái

1398 Đường 3/2 Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306177420

Cty TNHH Thương Mại Vật Tư Y Tế Xuất Nhập Khẩu Thế Quân

1340/1 Đường 3/2 Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306022642

VPĐD Cty Hữu Hạn Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Chiếu Sáng Đăng Phong (Deng Feng) Tại TPHCM

287 Minh Phụng Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305886262

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xây Lắp Điện Cơ Vinh Hải

28/10 Phú Thọ Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305826030

Cty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Hương Bình Minh

343/36 Hàn Hải Nguyên Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305709834

Cty TNHH Một Thành Viên Khang Phúc Gia Công Xưởng

123 Hàn Hải Nguyên Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305675857

Cty TNHH Tự Động Hóa Tân Hợp Lực

343/15 Hàn Hải Nguyên Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305675938

Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hồng Hưng Thịnh

113A Hàn Hải Nguyên Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305031972

Cty TNHH MTV Thương Mại Khung Thành

347/63 Minh Phụng Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305486271

Cty TNHH Tùng Hưng

329/37 Minh Phụng Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303422635

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngũ Phúc

151 Hàn Hải Nguyên Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305319383

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hồng Lợi

100/10 Thái Phiên Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305293093

Cty TNHH Một Thành Viên Đại Trường

327/22 Hàn Hải Nguyên Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305234700

Cty TNHH Phong Đạt

293 Minh Phụng Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305160209

Cty TNHH Công Nghệ Khí Nén Trường Hải

265 Hàn Hải Nguyên Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305095655

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chế Tạo Đại An Cường

153 Hàn Hải Nguyên Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305016332

Cty TNHH Châu Phạm

281 Hàn Hải Nguyên Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304961848

Cty TNHH Khải Khang

359/5 Hàn Hải Nguyên Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304941577

Cty TNHH Trí Gia

286/10 Minh Phụng Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304726795