Danh sách các công ty tại Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Thái Thịnh

256/61 Hàn Hải Nguyên Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306399279

Cty TNHH Lục Phát

175 Đội Cung Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306255220

Cty TNHH Thương Mại Vạn Đức Lợi

188 Đội Cung Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306168899

Cty TNHH Một Thành Viên Thế Giới Văn Phòng Phẩm

160/13 Đội Cung Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306068541

Chi Nhánh Văn Phòng Luật Sư Ngô Thái Tùng Thư

452 Minh Phụng Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 4200762323-001

Cty TNHH MTV Thương Mại Điện Gia Dụng Hồng Du

191 Đội Cung Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305879988

Cty TNHH Một Thành Viên Hưng Mậu

181/31/17C Bình Thới Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305862021

Cty TNHH Thương Mại Thái Nhuận

256/57 Hàn Hải Nguyên Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305792984

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Long

200 Đội Cung Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305774375

Cty TNHH Một Thành Viên Vạn Sao

181/31/17C Bình Thới Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305737341

Cty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Sài Gòn Việt

177 Bình Thới Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308615856

Cty TNHH Thiên Phủ

556C Minh Phụng Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305614325

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Gia Lợi Hưng

181/31/10 Bình Thới Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304194935

Cty TNHH Một Thành Viên Tốc Độ Phú Ngân

228/26 Hàn Hải Nguyên Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304830475

Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tân Mỹ Khang

370/26 Minh Phụng Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308791587

Cty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải Hiệp Phát

466A Minh Phụng Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305378653

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nhôm Việt

556A Minh Phụng Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309017376

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quỳnh Anh

181/31/6 Bình Thới Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305331278

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Long Tuấn

239 Thái Phiên Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305247668

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tài Lợi Phát

177/5 Bình Thới Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305205636