Danh sách các công ty tại Xã Trần Lãm - Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Công ty Tư vấn và Phát triển việc làm Thái Bình

Phố Đậu xã Trần Lãm - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000308886

VP Đại diện Công ty D.vụ Kỹ thuật Dầu khí tại Thái Bình

Xóm Đoàn Kết xã Trần Lãm - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 0100150577-014

CN Công ty CP nông nghiệp KTcao HP tại Thái Bình

Đường LTKiệt xã Trần Lãm - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 0200122887-002

Xí nghiệp hoá nhựa Thành Công

Đội 1 xã Trần Lãm - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000214765

Công ty TMại SXDV XNK Tổng hợp

SN182 Lý Thường Kiệt xã Trần Lãm - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000213698

Hợp tác xã Sông Trà

Đường 223 xã Trần Lãm - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000213909