Danh sách các công ty tại Phường LHP - Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Công ty TNHH tư vấn XD Hội cầu đường Thái Bình

Số 2 phố Hai Bà Trưng, phường LHP - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000412615

Công ty TNHH Phương Việt

KM25+700 bãi bên hữu sông Trà Lý Phường LHP - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000340223