Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Nguyễn Đức Cản - Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Công Ty TNHH Hoàng Nam

Số 298, đường Trần Thái Tông, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cản - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000432467