Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp Trần Lãm - Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Khí Đức Nhật

số 1 lô A, Cụm công nghiệp Trần Lãm - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000381011