Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Nguy - Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Nhà Thái Bình

Phòng 01 Công ty Cp tập đoàn Đại Cường, khu công nghiệp Nguy - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000559914