Danh sách các công ty tại Phường Hoàng Diệu - Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Công Ty TNHH Việt Thành Food

Ngõ 180, đường Long Hưng, tổ 9, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001253037

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Hoàng Diệu

Tổ dân phố số 09, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001252957

Công Ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Alpha Gold

Tổ 11, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001251216

Công Ty TNHH Xây Dựng Tm Vận Tải Đức Phúc

Tổ 34, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001251008

Công Ty TNHH Xây Dựng Tm Dv Tổng Hợp Thành Công

Tổ 34, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001250967

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Hưng Thịnh

Tổ 8, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001250942

Công Ty TNHH Thương Mại Vt Xd Hoàng Phong

Số 177 đường Long Hưng, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001250822

Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế De Bon Tourist

Số 751 đường Long Hưng, tổ 2, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001250808

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Xây Dựng Thành Trung

Tổ 9, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001250685

Công Ty Cổ Phần Quý Tuấn Hải

Số nhà 376B, đường Long Hưng, tổ dân phố số 7, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001250597

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hiệp Hưng

Tổ 10, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001250445

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Thuận Phong

Tổ 11, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001250420

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp An Toàn Thái An

tổ 06, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001249746

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Hoàng Phát

Lô 147 tổ 1, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001248855

Công Ty TNHH Thương Mại Và Điện Tử Hoàng Kim

Lô 19, tổ 10, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001248245

Công Ty TNHH Tmdv Tân Thịnh An

Nhà ông Nguyễn Văn Tuyến, tổ 3, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001248213

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pts

Số nhà 476, đường Long Hưng, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001248090

Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Phạm Gia

Tổ dân phố số 5, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001247241

Công Ty Cổ Phần Dubai Care Thái Bình

Tổ 6, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001247185

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Trang Linh

Tổ dân phố số 7, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001246784