Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp Phong Phú - Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Công Ty TNHH Tấn Hùng

Đường Quách Đình Bảo, lô B1, cụm công nghiệp Phong Phú - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000375032