Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Phúc Khánh - Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Công ty TNHH công nghiệp TEC

Lô E2, khu công nghiệp Phúc Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000444984

Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tân Thái

Phòng N3, - 101, VP Cty TNHH CN Ngũ Kim, KCN Phúc Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000441045

Công ty TNHH Công nghiệp MAXSTEEL

Lô D6 + D7, KCN Phúc Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000440919

Công ty TNHH Công nghiệp GRACE

Khu Công nghiệp Phúc Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000440852

Công ty TNHH Quốc Tế Công cụ Đỉnh Lực

Lô D12 KCN Phúc Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000440725

Công ty TNHH HSIN YUE HSING

Lô A8- Khu công nghiệp Phúc Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000440475

Công ty TNHH Trái Đất Xanh

Lô E6, E7 KCN Phúc Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000434263

Công ty TNHH Kim Phát Việt Nam

Lô 7, đường Trần Thủ Độ, KCN Phúc Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000973314

Công ty TNHH công nghiệp kim loại Tai Tong Việt Nam

Lô D13, D14 KCN Phúc Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000428848

Công ty TNHH gia công kim loại Yong Wei

Lô B6 KCN Phúc Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000423656

Công ty TNHH PETLIFE

Lô D1+ D2, KCN Phúc Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000420239

Công ty TNHH sản xuất và thương mại HONG XIANG

Lô 04 đường Tạ Hiện, KCN Phúc Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000665126

CN công ty TNHH JAPFA COMFEED Việt Nam tại Thái Bình

Khu Công nghiệp Phúc Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 2500175548-003

Công ty TNHH Công nghiệp Yang Sin Việt Nam

Đường Nguyễn Mậu Kiến, KCN Phúc Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000997805

Cty TNHH công nghiệp BIG BIRD

Đường Trần Thị Dung KCN Phúc Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000384076

Công Ty TNHH Công Nghiệp Ngũ Kim Formosa Việt Nam

Lô B8+B9+B10, Khu công nghiệp Phúc Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000383611

Công Ty TNHH Công Nghiệp Yang Sin Việt Nam

Lô B4-B5, khu công nghiệp Phúc Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000359908

Công ty TNHH Nhật Việt

Đường Trần Thị Dung KCN Phúc Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000359640

CN Công ty CP tập đoàn Quang Minh tại Thái Bình

Lô DT, đường Nguyễn Mậu Kiến, KCN Phúc Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 0101205275-002

Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác âu Lực

Lô B1- B3 KCN Phúc Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000349970