Danh sách các công ty tại Xã Tiền Phong - Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Công ty xuất nhập khẩu thực phẩm Thái bình

Xã Tiền phong - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000215416

Công ty SXKD XNK Tổng hợp Thái Hà

xã Tiền Phong - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000302066

Chi nhánh Công ty xi măng Bút Sơn Thái bình

SN13 Tổ 1 xóm 9 xã Tiền Phong - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 0700117613-004

Công ty TNHH Hoàng Mai

Số 40 Lý Bôn xã Tiền Phong - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000229779

Công ty xi măng Thái bình

Xã Tiền phong - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000214797

Công ty TNHH Sông Hồng

SN 38 Lý Bôn xã Tiền Phong - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000214518