Danh sách các công ty tại Xã Hoàng Diệu - Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Công ty TNHH Ngọc Toản

Thôn Cộng Hoà, xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000419177

Công ty TNHH TM&DV Anh Quân

Thôn Cộng Hoà, xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000417349

Công ty TNHH Hưng Tiến

Thôn Cộng Hoà, xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000415461

Công ty TNHH cơ khí XD Đại Sơn

Xóm 6, thôn Sa Cát, xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000414235

Công ty CP vận tải giao nhận hàng hoá Nam Thái

Km2, đường Long Hưng, xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000412252

CN Cty TNHH DL TM Sơn Tùng tại Thái Bình

Số 65 đường Long Hưng xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 0101049386-003

DNTN kim khí Xuân Lâm

Số 670 Long Hưng xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000203097

Công ty TNHH sinh vật cảnh Tùng Việt

QL10 thôn Sa Cát xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000351539

Công ty TNHH Hoàng Diệu

Số 496 Long Hưng xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000341756

Công ty ICD Thái Bình (TNHH 1 thành viên)

xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 0101161571-002

Công ty TNHH ĐT và PT Thuỷ sản Vinh Quang

xóm 6 xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000334540

Công Ty TNHH phòng chống mối mọt và KD-TH Thành Trung

Xóm 3 xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000332159

Công ty TNHH xây dựng Trà Lý

Thôn Tân Xuyên xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000331645

Công Ty TNHH Dầu mỡ Quân Sen

Số 680 Long Hưng xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000331518

Công ty Xây dựng Hoàng Thắng

Số 374 đường Long Hưng xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000315442

Công ty xây dựng 34

Xóm 1 xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000285004

Doanh nghiệp Phúc Thân

Xóm 2 xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000281190

Cty TNHH thiết kế kiến trúc XD Hùng Cường

Số 228 Đường Long Hưng xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000262310

Công ty TNHH Ninh Cường

Số 462 Long Hưng xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000256934

Cty CP xây dựng giao thông Thái Bình

xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000214941