Danh sách các công ty tại Xã Tiền Phong - Thị Xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Tổng Hợp Lê Gia

Kênh 39, khu công nghiệp nam Tiền Phong, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702106662

Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Stavian Quảng Yên

Lô CN25, Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702098210

Công Ty Cổ Phần Cảng Hàng Lỏng Yên Hưng

Lô CN28A, Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702068752

Công Ty Cổ Phần Hoá Dầu Yên Hưng Vn

Lô CN25A, Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702068223

Trường tiểu học và trung học cơ sở Tiền Phong

Tiền Phong - Xã Tiền Phong - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701036966

Đội Thuế liên phường xã- xã Tiền Phong

Tiền Phong - Xã Tiền Phong - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701646922

Công Ty Cổ Phần Sửa Chữa Tầu Biển Nosco-Vinalines

Thôn 4 - Xã Tiền Phong - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701302368

Uỷ ban nhân dân xã Tiền Phong

Xóm 3 - Xã Tiền Phong - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700656639