Danh sách các công ty tại Phường Nam Hòa - Thị Xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Đo Đạc Và Đầu Tư Xây Dựng Đông Anh

Số nhà 88 khu 5, Phường Nam Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702111422

Công Ty TNHH Xây Lắp Điện - Điện Nước Công Nghiệp An Khang

Số 65, Khu 7, Phường Nam Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702077475

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thủy Sản Long Giang

Khu 7, Phường Nam Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702066184

Trường tiểu học Nam Hoà

Nam Hoà - Phường Nam Hòa - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701036927

Trường trung học cơ sở Nam Hoà

Nam Hoà - Phường Nam Hòa - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701036959

Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Bắc Hường

Khu 5 - Phường Nam Hòa - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701554238

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Vượng Hồi

Khu 7 - Phường Nam Hòa - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701581062

Đội Thuế liên phường xã- Phường Nam Hòa

Phường Nam Hòa - Phường Nam Hòa - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701646859

Uỷ ban nhân dân phường Nam Hòa

phường Nam Hòa - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700643453

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Vận Tải Thủy Bộ Đức Ngọc

Khu 7 - Phường Nam Hòa - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701350139

DNTN Hiệp Tăng

Xóm 2 - Phường Nam Hòa - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700479002

Công Ty TNHH Qx Việt

Khu 7 - Phường Nam Hòa - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701697998

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xây Dựng Thành Tú

Khu 7 - Phường Nam Hòa - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701425190

Công Ty TNHH Viễn Thông Qx

Khu 7 - Phường Nam Hòa - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701698769

Công Ty TNHH Thương Mại Vinacif

Xóm 7 - Phường Nam Hòa - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701463816

Công Ty TNHH 1tv Sửa Chữa Đóng Mới Phương Tiện Thủy Bộ Tuấn Linh

Khu 7 - Phường Nam Hòa - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701738732

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Thiếm

Khu 7 - Phường Nam Hòa - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701490224

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Nghiệp Phúc Tiến

Khu 4 - Phường Nam Hòa - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701492870

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Fancy

Khu 7 - Phường Nam Hòa - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701499185

Công Ty TNHH Xnk Đại Điền

Khu 7 - Phường Nam Hòa - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701791119