Danh sách các công ty tại Phường Phong Hải - Thị Xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Novala

Nhà số 197, khu 7, Phường Phong Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702123280

Công Ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Hải Hà

Khu 8, Phường Phong Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702117953

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Xây Dựng Nông Nghiệp Nlg

Số 08, Khu 7, Phường Phong Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702115995

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghiệp Quang Minh

Khu 3, Phường Phong Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702111077

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tâm An Phát

Khu 7, Phường Phong Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702093766

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Hoàng Phong Qn

Khu 7, Phường Phong Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702088205

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Kỹ Thuật Anh Thái

Số nhà 138, Khu 7, Phường Phong Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702083084

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tân Trang

Khu 1, Phường Phong Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702080679

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Hùng Chuyên - Bạch Đằng

Khu 7 (tại nhà ông Lê Văn Hoan), Phường Phong Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702068181

Công Ty TNHH Vật Tư Khoáng Sản

Khu 5, Phường Phong Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702064490

Công Ty TNHH Ngân Châu Qn

Khu 7, Phường Phong Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702063810

Trường tiểu học Phong Hải

Phong Hải - Phường Phong Hải - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701036941

Đội Thuế liên phường xã- Phường Phong Hải

Phường Phong Hải - Phường Phong Hải - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701646880

Uỷ ban nhân dân phường Phong Hải

Khu 6 - Phường Phong Hải - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700657801

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Minh Làn

Khu 7 - Phường Phong Hải - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700561874

Công Ty TNHH Hanato

Khu 1 - Phường Phong Hải - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701677102

Công Ty TNHH Hồng Quảng Yên Hưng

Khu 4 - Phường Phong Hải - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700507926

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Việt Nam Xanh

Khu 1 - Phường Phong Hải - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701704934

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tđđ

Thôn 4 - Phường Phong Hải - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701488867

Công Ty TNHH Kim Phát Đạt Quảng Ninh

Khu 1 - Phường Phong Hải - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701772187