Danh sách các công ty tại Xã Cộng Hoà - Thị Xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Công ty XNK thuỷ sản Thành Phong

Xã Cộng Hòa - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700482069

Chi nhánh vật tư nông nghiệp Yên Hưng

Xã Cộng Hòa - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700478305-003

Trạm vật tư nông nghiệp Huyện Yên Hưng

Xã Cộng Hoà - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700100584-001

Công ty TNHH Quế lâm

Xã Cộng hoà - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700102535