Danh sách các công ty tại Phường Hà An - Thị Xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Công Ty TNHH Nam Phượng 1

Khu 8, Phường Hà An, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702126468

Công Ty TNHH Hàu Vương

Số nhà 4, Khu 6, Phường Hà An, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702125464

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Ka Home

Số 130, đường Hồng Phong, Phường Hà An, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702120307

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Qh Nam Phát

Khu phố 12, Phường Hà An, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702112384

Công Ty TNHH Thủy Sản Vũ Xuyên

Khu 9, Phường Hà An, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702109455

Công Ty TNHH MTV Cung Ứng Dịch Vụ Du Lịch Thuận Thành

Số nhà 36, Khu 1, Phường Hà An, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702108162

Công Ty TNHH Ngưu Thủy Dương

Số 209, khu 12, Phường Hà An, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702107539

Công Ty TNHH Dược Phẩm Cty

Nhà số 6, Khu 6, Phường Hà An, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702099140

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Toàn Thắng

Khu 1, Phường Hà An, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702089181

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Đất Vàng Vn

Số 140, đường Bạch Đằng , Phường Hà An, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702083768

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Sản Xuất Thép Toàn Phát

Khu phố 12, Phường Hà An, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702080100

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Sản Xuất Thép Toàn Phát

Khu phố 12, Phường Hà An, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702079948

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Hàng Hải Hải Phong

Số nhà 10, khu 10, Phường Hà An, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702076471

Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông Limited

Số 123, Khu 8, Phường Hà An, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702060640

Trường tiểu học Hà An

Phường Hà An - Phường Hà An - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701037102

Công Ty TNHH Đóng Tàu Hà Thịnh

Khu 12 - Phường Hà An - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701549044

Công Ty TNHH Vận Tải Sông Biển Hiền Linh

Khu 1 - Phường Hà An - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701053986

Công Ty TNHH Vận Tải Dịch Vụ Du Lịch Đức Phương

Khu 5 - Phường Hà An - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700956456

Công Ty TNHH Vận Tải Sông Biển Trường Sơn

Khu 1 - Phường Hà An - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700889827

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vui Chơi Giải Trí Tín Đức

Thôn 6 A - Phường Hà An - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701591631