Danh sách các công ty tại Phường Yên Hải - Thị Xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Trung Duy

Khu 7, Phường Yên Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702115547

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Lộ Bàng Thổ

Khu 3, Phường Yên Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702114222

Công Ty TNHH Cơ Khí Mạnh Kiên

Số nhà 07, Khu 3, Phường Yên Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702110154

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bạch Đằng Giang

Khu 5, Phường Yên Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702093847

Công Ty TNHH Hà Quý

Khu 5, Phường Yên Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702067004

Công Ty TNHH Du Lịch Lữ Hành Travel Quảng Ninh

Khu 1, Phường Yên Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702060785

Trường trung học cơ sở Yên Hải

Yên Hải - Phường Yên Hải - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701037060

Trường tiểu học Yên Hải

Yên hải - Phường Yên Hải - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701036980

Dntn Thương Mại Vận Tải Yên Hải

Khu 8 - Phường Yên Hải - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701159326

Đội Thuế liên phường xã- Phường Yên Hải

Phường Yên Hải - Phường Yên Hải - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701646866

Uỷ ban nhân dân phường Yên Hải

Xã Yên Hải - Phường Yên Hải - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700657826

Công Ty TNHH Yên Hải

Khu 3 - Phường Yên Hải - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700595104

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Môi Trường Và Xây Dựng Công Trình Giao Thông An Hưng

Khu 6 - Phường Yên Hải - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701662843

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Đắc Đạt

Khu 3 - Phường Yên Hải - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701472225

Công Ty TNHH Đức Tuấn Yên Hải

Khu 1 - Phường Yên Hải - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701775011