Danh sách các công ty tại Xã Hoàng Tân - Thị Xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Tùng 365

Số Nhà 32 Thôn 1, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702116413

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Hưng Nguyễn

Số 76 đường 331, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702113927

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Thuỷ Sản Bình An

Thôn 2, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702097136

Công Ty TNHH Tân Hoàn Tiến 58

Thôn 2, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702083091

Trường tiểu học Hoàng Tân

Xã Hoàng Tân - Xã Hoàng Tân - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701036885

Trường trung học cơ sở Hoàng Tân

Thôn 4 - Xã Hoàng Tân - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701035761

Ban quản lý dự án thuỷ sản Đông Yên Hưng

Xã Hoàng Tân - Xã Hoàng Tân - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700975875

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Tại Quảng Ninh

Thôn 5 - Xã Hoàng Tân - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 0200585444-001

Công Ty TNHH Thương Mại Hướng Dương

Thôn 5 - Xã Hoàng Tân - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701071135

Công Ty TNHH Thuỷ Sản Minh Hàn

Thôn 3 - Xã Hoàng Tân - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701567639

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Phú

Xóm 5, xã Hoàng Tân - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700688084

Đội Thuế liên phường xã- xã Hoàng Tân

Hoàng Tân - Xã Hoàng Tân - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701646841

Công ty TNHH một thành viên Thiên Kim

Thôn 3 - Xã Hoàng Tân - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701403084

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển Đô Thị Và Thương Mại Quảng Ninh

Thôn 3 - Xã Hoàng Tân - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700477830

Công Ty Cổ Phần Đá Tháng 10

Thôn 5 - Xã Hoàng Tân - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700442436

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Bình Hương

Thôn 5 - Xã Hoàng Tân - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701453247

Công Ty Cổ Phần Du LiÊCh HaÊ Long Qua�Ng Ninh

Thôn 3 - Xã Hoàng Tân - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701731871

Trạm Điều Tiết Giao Thông Cầu Sông Hốt Và Quản Lý Đường Thủy - Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Một

Tại khu vực điều tiết cầu Sông Hốt - Xã Hoàng Tân - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700469477-001