Danh sách các công ty tại Xã Minh Thành - Thị Xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Công ty TNHH liên doanh thủy sản Nam Hải

Xã Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700675913

DNTN - 243 cát Yên Lập

Thôn Động Linh, xã Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700631296

Công ty cổ phần Tài Nguyên

Thôn Đường Ngang, xã Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700568397

Công ty TNHH Quỳnh Ngọc

Thôn Yên Lập Đông, xã Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700557927

Công ty cổ phần Việt Long

Km11 xã Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700425039

Công ty hữu hạn dịch vụ du lịch Hạ Long - Việt Nam

Hồ Yên Lập Xã Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700420866