Danh sách các công ty tại Phường Minh Thành - Thị Xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Khang Phúc

Số nhà 14, khu Tân Thành, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702120427

Công Ty TNHH Bất Động Sản Và Du Lịch Đông Dương

Số 219 đường Vạn Triều, khu Cát Thành, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702118795

Công Ty TNHH Vận Tải Gia Hân 666

Số 168, đường An Lập, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702117061

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Roma Hn

SN 99, Đường Vạn Triều, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702116942

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Đào Tạo Nghề Hoà Thành

Khu Cát Thành, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702113437

Công Ty TNHH Thiết Bị Giám Sát An Ninh Thịnh Vượng

434 Mặc Đăng Dung, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702112835

Công Ty TNHH Vinh Phát 88

Số 70, đường An Lập, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702111817

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Vận Tải 24 Group

Khu Km11, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702096157

Công Ty TNHH Phát Triển Xanh Quảng Ninh

Khu Yên Lập Tây, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702094706

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Bình An 82

Số nhà 96, đường Nghi Tân, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702092321

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tuấn Lâm Qn

Số 64 đường Vạn Triều, khu Đường Ngang, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702091818

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Nông Nghiệp Quảng Ninh

Khu Động Linh, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702088558

Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Và Dịch Vụ Đất Đai Vland

Khu Tân Thành, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702088501

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Công 599

Số 2, Đường Vũ Tướng, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702079183

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Thành Đạt

Khu Yên Lập Tây, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702074668

Công Ty TNHH Một Thành Viên Btn

Khu Động Linh, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702073135

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuấn Quân

Số nhà 85, khu Lâm Sinh 2, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702068350

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Tâm Phát

Số nhà 35, Đường Vạn Triều, Khu Lâm Sinh 1, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702059860

Đội quản lý thị trường số 11 - Quảng Yên

Km 11 - Phường Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701041363

Trường trung học cơ sở Minh Thành

Khu Km11 - Phường Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701039413