Danh sách các công ty tại Xã Khánh Vân - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Công Ty TNHH Vận Tải Uyên Anh

Xóm 4 Vân Tiến, Xã Khánh Vân, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700920616

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Và Vận Tải Đại Đoàn - Siêng

Đường 10 - Xã Khánh Vân - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700296846

Công Ty TNHH Đại Đoàn - Siêng

Thôn Thông Xuân - Xã Khánh Vân - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700284174

Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Nghĩa

Đường 10 - Xã Khánh Vân - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700282843

Công Ty TNHH Nguyễn Tộc Trần

Thôn Thông Xuân - Xã Khánh Vân - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700669375

Doanh nghiệp tư nhân Hương Cảng

Đội 1 Vân Tiến - Xã Khánh vân - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700281751

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thịnh Chiều

Xóm 6, Vân Tiến, thôn Đông Thịnh - Xã Khánh Vân - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700583368

UBND xã Khánh Vân

UBND xã Khánh vân - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700226038