Danh sách các công ty tại Xã Khánh Mậu - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Công Ty TNHH MTV Việt Anh - Vb

Xóm 9, Xã Khánh Mậu, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700938606

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Và Thương Mại Giang Gia Bảo

Xóm 11, thôn 9, Xã Khánh Mậu, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700930653

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thuận Phát

Xóm 8, Xã Khánh Mậu, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700929961

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Đại Dương

Xóm Trại - Xã Khánh Mậu - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700349470

Doanh nghiệp tư nhân Nga Thanh

Xóm 10, thôn 9, xã Khánh Mậu - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700285971

DNTN Trường Phong

Thôn 10 xã Khánh mậu - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700285636

Công Ty TNHH Mtv Diệt Mối Thành Đạt

Xóm 9 - Xã Khánh Mậu - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700714765

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Thủy Hoàng Thanh

Thôn 6, Xóm 4 - Xã Khánh Mậu - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700606287

Công Ty TNHH May Mặc Artif Việt Nam - Chi Nhánh Ninh Bình

Xóm 10, thôn 9 - Xã Khánh Mậu - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 0900272133-001

Công Ty TNHH May Nguyệt Anh

Thôn 4, xóm 6 - Xã Khánh Mậu - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700791914

Công Ty TNHH Minh Hoàng Nam

Xóm 8 - Xã Khánh Mậu - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700794087

Doanh Nghiệp TN Rượu Hồng Kim Sơn

Xóm 13, Thôn 12 - Xã Khánh Mậu - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700820523