Danh sách các công ty tại Xã Khánh Thiện - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Công Ty TNHH Kính Minh Anh

Xóm 1, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700946244

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Tdt

Xóm 1, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700941278

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Á Đông

Xóm 4, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700936912

Công Ty TNHH Hải Long White Sand

Số nhà 28, Xóm 1, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700932812

Công Ty TNHH 1tv Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Và Thương Mại Dhd

Xóm Phú Hậu - Xã Khánh Thiện - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700615034

Trường tiều học Khánh Thiện

Xóm Bến Xanh, xã Khánh Thiện - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700420571

Doanh nghiệp tư nhân Trường Huy

Xóm chùa, xã Khánh Thiện - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700346254

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệp Hoàng

Xóm Phú Hậu, Xã Khánh Thiện - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700516770

Công Ty Cổ Phần Bình Minh Sông Hồng

Xóm 1 - Xã Khánh Thiện - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700653671

DNTN Khánh Thiện

Xóm cầu 1, xã Khánh Thiện - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700542192

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ Hiển Dũng

Xóm 2 - Xã Khánh Thiện - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700660213

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kính Nổi Cfg Ninh Bình

xóm 1 - Xã Khánh Thiện - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700670155

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sông Đáy

Xóm 1 - Xã Khánh Thiện - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700670444

Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Thái Dương

Xóm 2 - Xã Khánh Thiện - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700674255

Doanh nghiệp tư nhân Xuân Thịnh

Xóm 1 xã Khánh thiện - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700273944

Công Ty TNHH Mtv Quảng Cáo Hà Tráng

Xóm Phú Hậu - Xã Khánh Thiện - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700710150

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đầu Tư Xây Dựng Khánh Hòa

Thôn Phú Hậu - Xã Khánh Thiện - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700711965

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Khánh

Xóm 2 - Xã Khánh Thiện - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700715769

Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Cường

Đỗ Thị Toàn Quốc lộ 58 - Xã Khánh thiện - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700260832

DNTN xăng dầu Ninh thiện

Xã Khánh thiện - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700226694