Danh sách các công ty tại Xã Khánh Ninh - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Trường tiểu học Khánh Ninh

Xã Khánh Ninh - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700422307

DNTN thương mại Tiến Dũng

Xóm mới, xã Khánh Ninh - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700349512

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và thương mại Quang Huy

Xóm mới, cầu rào, Xã Khánh Ninh - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700345356

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mạnh Nhâm

Phố Cầu Rào - Xã Khánh Ninh - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700606047

DNTN xây dựng Bình Minh

Số 18 đường 10 xã Khánh ninh - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700226937

UBND xã Khánh Ninh

UBND xã Khánh Ninh - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700226253