Danh sách các công ty tại Xã Khánh Thủy - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Công Ty Cổ Phần Lương Huy Phát

Xóm 2, Xã Khánh Thủy, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700942881

DNTN xây dựng thương mại và dạy nghề Thuý Phượng

Xóm 6, xã Khánh Thuỷ - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700474432

Trường mầm non Khánh Thuỷ

Xóm 4, xã Khánh Thuỷ - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700505433

Công ty TNHH MTV Đức Tài

Xóm 9, xã Khánh Thuỷ - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700508025

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Tuấn

Xóm 2 - Xã Khánh Thủy - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700347642

Công ty cổ phần Yên Thành

Xóm 2, xã Khánh Thuỷ - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700559735

HợP TáC Xã DịCH Vụ THươNG MạI NGHĩA HưNG

Khánh Thuỷ - Xã Khánh Thủy - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700566700

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Châu Ninh Bình

Xóm 6 - Xã Khánh Thủy - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700608319

UBND xã Khánh thuỷ

xã Khánh thuỷ - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700226172

Công Ty TNHH Đỗ Đức Khanh

Xóm 1 - Xã Khánh Thủy - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700788407