Danh sách các công ty tại Xã Khánh Công - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Trường Trung học cơ sở Khánh Công

Thôn Trung Tâm, xã Khánh Công - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700420518

Hợp tác xã điện lực Khánh Công

Xóm 4, xã Khánh Công - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700515230

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở khánh công

Xóm 8, xã Khánh Công - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700323144

UBND xã Khánh công

xã Khánh công - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700226101

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Duy An

Xóm 8 - Xã Khánh Công - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700814907