Danh sách các công ty tại Thị Trấn Yên Ninh - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Công Ty TNHH MTV Doãn Tùng

Phố 3, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700945106

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kỹ Thuật Sơn Anh

Số 50, đường Khu Đông, phố Khu Đông, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700944769

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Đức Cường

Số 32, đường Lê Thánh Tông, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700944663

Công Ty Cổ Phần Trường Tài Năng Quốc Tế Unicam

Số nhà 302, Phố 1B, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700943282

Công Ty Cổ Phần Xd - Tm & Dv Tây Trường Sơn

Số 133, đường Phạm Cự Lượng, phố 2, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700943081

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kts Maxpro Phượng Tuyến Nb

Số 267, phố 1B, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700942440

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Share K

SN 84, phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700941817

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và Dịch Vụ Đông Phương - Pdl

Số nhà 489, Phố 3, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700941133

Công Ty TNHH Fc Việt Đức

Phố Khu Đông, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700936126

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Linh Anh

Phố 4, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700935387

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sản Xuất Sơn Việt Nhật

Khu phố 5, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700935041

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Và Thương Mại Ngọc Thành

Phố 5, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700934841

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Tuấn Dương

Số 16, Phố 1, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700934457

Công Ty TNHH Tm & Dv Nhật Nam

Phố 8, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700931720

Công Ty TNHH Thương Mại Và Hỗ Trợ Dịch Vụ - Glc

Số nhà 10, Phố 1B, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700931706

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Vận Tải Nguyễn Lực

Phố Cầu Rào, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700931618

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Tmdv Bình Minh

SN 654, đường Lê Thánh Tông, phố 4, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700929344

Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Mev

Số nhà 399, phố 3, thị trấn Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700926336

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Đăng Khoa

Số 02, Đường Lê Thánh Tông, Khu phố 1A, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700923663

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Việt Nhật Tda

Số nhà 287, Đường Lê Thánh Tông, Phố 1B, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700913256