Danh sách các công ty tại Xã Khánh Hồng - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Đăng Nguyên

Thôn Đức Hậu, Xã Khánh Hồng, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700922268

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hùng Lập

Xóm 5, Xã Khánh Hồng, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700913619

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mừng Nhất

Xóm 13, Đức Hậu - Xã Khánh Hồng - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700622962

DNTN xây dựng Hoàng Hà

Xóm 9, xã Khánh Hồng - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700352924

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Xuân Tế

Xóm 2, thôn Thổ Mật - Xã Khánh Hồng - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700347579

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Thương Mại Đức Hòa

Xóm 5 - Xã Khánh Hồng - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700460077

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Ngọc

Thôn Thổ Mật - Xã Khánh Hồng - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700285562

Doanh nghiệp tư nhân Văn Lưu

Xóm 1, Xã Khánh Hồng - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700144321

Doanh nghiệp tư nhân thành ngọc

Thôn Thổ Mật, xã Khánh Hồng - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700283117

Chi Nhánh Công Ty TNHH May Thêu Hoàng Long Tại Ninh Bình

Xóm 8 - Xã Khánh Hồng - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 0600648956-002

Doanh nghiệp tư nhân ba lan

Thôn bình hoà xã khánh hồng - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700278773

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Thái Ninh Bình

Xóm 13 - Xã Khánh Hồng - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700600260

UBND xã Khánh hồng

xã Khánh hồng - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700226207

Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Và Thương Mại Đức Tâm

Xóm 14 - Xã Khánh Hồng - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700795108

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Tầng Bảo Minh - Khánh Hồng

Xóm 5 - Xóm 9 - Xã Khánh Hồng - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700815731

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Đăng Khoa

Xóm 5 - Xã Khánh Hồng - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700820393