Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Khánh Phú - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Công ty Cổ phần Vật Liệu Từ Đông Dương

Lô C12 Khu công nghiệp Khánh Phú - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700618035

CôNG TY TNHH BEAUTY SURPLUS INT'L VIệT NAM

Lô C7 khu công nghiệp Khánh Phú - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700400462

Công ty TNHH Chang Xin (Việt Nam)

Lô C12, khu công nghiệp Khánh Phú - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700484857

Công ty trách nhiệm hữu hạn may Nien HSING Ninh Bình

Khu công nghiệp Khánh Phú - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700347963

Công ty TNHH công nghiệp Chia Chen

Khu công nghiệp Khánh Phú - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700550468

Công ty TNHH may xuất nhập khẩu Hoàng Thắng

Lô C5, Khu công nghiệp Khánh Phú - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700553370

Công ty cổ phần Nhật Minh

Lô C5II, Khu công nghiệp Khánh Phú - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700556501

Công ty TNHH Levi Strauss Việt Nam

Nhà máy số 4, Khu công nghiệp Khánh Phú - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700557209

DNTN Thuỷ Nết

Ngã 3, khu công nghiệp Khánh Phú - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700559703

Công ty TNHH Beauty Surplus int'l Việt Nam (Nộp hộ nhà thầu)

Lô C7, KCN Khánh Phú - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700666328

Công ty cổ phần cảng đạm Ninh Bình

Khu công nghiệp Khánh Phú - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700570425

Công ty TNHH Levi Strauss Việt Nam (nộp hộ nhà thầu)

Nhà máy số 4, Khu công nghiệp Khánh Phú - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700584026

Công Ty TNHH Mtv Đúc Toàn Thắng

Lô C4, Khu công nghiệp Khánh Phú - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700720180

Công ty TNHH đúc cơ khí Nam Thành

Khu công nghiệp Khánh Phú - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700807025